Mail Print

Pásové podavače

Typ. řada 36

označení – PP – pásové podavače
označení – SP – skříňové podavače
 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Pásové podavače jsou určeny k rovnoměrnému a regulovanému podávání nebo objemovému dávkování sypkých, zrnitých a nelepivých materiálů
– typ.čís. 360 – 363 a pod označením skříňové podavače primárně upravených cihlářských a keramických surovin – typ. čís. 364 – 365. Pásové podavače jsou opatřeny násypkou s ručně stavitelným hradítkem, podle podávaného množství a požadavků na regulaci je volen pohon elektropřevodovkou s frekvenční regulací, případně s mechanickým variátorem. Podavače - typ.č. 364 a 365 – mají na výpadovém konci instalovaný rotor, opatřený kopáči k zdrobnění suroviny.

ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada pásových podavačů zrnitých materiálů obsahuje 4 velikosti v činných šířkách < 400 – 800 mm >, s výkony do 100 t/h a podávaným materiálem o zrnitosti do 63 mm (odstupňovaným dle šířky gurty). Skříňové podavače keramických surovin se vyrábí ve dvou velikostech, šířka < 900 a 1250 mm > (viz tabulka – projektový podklad ), s objemem násypky cca 4 m3, resp. 12 m3 a výkonem do 80 t/h. U výrobce je možno po technicko – obchodním projednání objednat úpravy nebo adresní provedení.

POPIS PROVEDENÍ :

Pásové podavače sestávají ze základní nosné konstrukce, na které jsou umístěna ložisková tělesa poháněcího a vratného bubnu a uloženy kluzné plechy nebo nosné válečky gumové gurty. Dopravní pás tvoří dno násypky, která je u skříňového podavače svým zvětšeným objemem zároveň vyrovnávacím zásobníkem. K nastavení výšky vrstvy podávaného materiálu je výstupní část násypky opatřena ručně stavitelným hradítkem. Pásové podavače typ.čís. 360 – 363 mohou být umístěny pod zásobníkem zavěšené na vstupní přírubě.

Provedení nosných částí a násypek pásových a skříňových podavačů je z válcovaných a ohýbaných profilů obvyklých hutních jakostí třídy 11. Hnací bubny jsou pogumované, těsnění mezi násypkou a gurtou je zajištěno gumovými pásy v bočním vedení. K pohonu podavačů typ.č. 360 – 363 jsou přiřazeny násuvné úhlové elektropřevodovky s příslušnými výstupními otáčkami, v případě požadavku je možno volit mechanické řetězové variátory s regulačním rozsahem max. 1 : 6. K hlavním pohonům skříňových podavačů jsou použity planetové převodovky renomovaných firem.

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Fotogalerie

Pásové podavače
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář