Mail Print

Elevátory řetězové

 Typ. řada 37

označení – KER
provedení – řetězové
 

 CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Korečkový elevátor je určen k vertikální dopravě sypkých práškových a zrnitých materiálů v granulometrickém rozsahu 0 – 60 mm. Vlhkost práškových materiálů nesmí přesáhnout 1% H2O. Všeobecně platí podmínka u materiálů s vyšším obsahem vody, že kritériem pro vhodnost použití KER pro dopravu takovéhoto materiálu je jeho lepivost či sklon k ulpívání v korečku. Není přípustné dopravovat tříděné materiály, u kterých velikost nejmenších zrn je 25 mm. Granulometrický rozsah dopravovaného materiálu musí odpovídat obvyklé granulometrické struktuře mlecích či drtících zařízení. Připouští se ojedinělý výskyt zrn do 80 mm. Přípustná teplota dopravovaného materiálu je závislá na použité dopravní řetězu. Při standardním provedení je to v rozsahu –10 až +150°C. Při použití speciálního dopravního řetězu lze dopravovat materiály teplé až 250°C. Podmínkou pro správný chod KER je nutnost zabezpečit plynulé dávkování dopravovaného materiálu. Materiál nesmí být přiváděn pod tlakem.

ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada korečkových elevátorů řetězových zahrnuje 8 základních velikostí jedno a dvoušachtových, odvozených od šířky korečku < 220 až 800 mm >, v celé škále tvarů korečků a otáček bubnů a tomu odpovídajících výkonů. Dopravní výšku lze volit v rozmezí 5 – 40 m. Elevátory jsou dodávány kompletně vybavené, s pohonem, držákem hlídače rotačního pohybu a se spojovacím materiálem. U výrobce je možno po technicko – obchodním projednání objednat úpravy nebo adresní provedení.

POPIS PROVEDENÍ :

Korečkový elevátor řetězový náleží do řady tzv. elevátorů rychloběžných, u kterých dochází k vyprazdňování materiálu přes vnější hranu korečku. Celková konstrukce KER je řešena jako stavebnice, pomocí které lze zajistit libovolnou dopravní výšku v rozmezí 5 - 40 m. Samonosná šachta je sestavena s dílčích šachet. Součástí sestavy je i šachta s montážními otvory, která slouží k montáži dopravního řetězu ( k jeho spojení ) a k montáži korečků. Spodní část šachty je tvořena napínací stanicí. V napínací stanici je instalován napínací vratná řetězka, která je uloženave valivých ložiskách ve speciálním vedení, které zajišťuje vertikální pohyb napínací řetězky v rozsahu 300 – 400 mm a zároveň zajišťuje utěsnění stanice. Napínání je zabezpečeno pomocí tyčí a závaží nebo pružinami.

  Horní část šachty tvoří hnací stanice. Součástí hnací stanice je hnací řetězka s ložisky a pohon. Pohon elevátoru je tvořen násuvnou převodovou skříní s elmotorem. Zpětná brzda, která slouží k zabránění zpětného chodu pásma při zastavení elevátoru je součástí převodovky. Pohony nad 22 kW jsou vybaveny pomocnými pohony.

Provedení – Korečkový elevátor je vyroben z oceli třídy 11. Při požadavku na zvýšenou odolnost na opotřebení je prováděna speciální úprava korečků, které jsou v místech největšího abrazivního namáhání opatřeny návarem tvrdokovu. Skluzy násypu a výsypu jsou z HARDOXU. Dopravní řetěz je zahraniční subdodávka ( PEWAG, RUD ).

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Fotogalerie

Elevátory řetězové
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář