Mail Print

Šoupátkové uzávěry pneumatické

Typ. řada 42

označení – SUP
provedení – pneumaticky ovládané
 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Šoupátkové uzávěry jsou určeny k provoznímu a havarijnímu uzavírání toku materiálu z výpustných otvorů násypek, zásobníků, skluzů, dopravních cest a podobných zařízení. Nejsou určeny k regulaci průtočného množství materiálu. Jsou vhodné pro široký okruh sypkých, suchých, práškových a zrnitých materiálů s granulometrií v rozsahu 0 - 32 mm , v technologických souborech výroby cementu, vápna, mletých surovin, stavebního kameniva a podobných produktů. Při větší četnosti manipulací a pro možnost dálkového ovládání se používá uzávěrů s pneumatickými válci.


ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada šoupátkových uzávěrů SUP obsahuje 7 velikostí
< od 160 x 160 mm do 650 x 650 mm > ( viz tabulka – projektový podklad ) , kromě těchto velikostí je možné na objednávku a po technicko – obchodním projednání dodat adresní provedení. K ovládání jsou používány pneuválce
Ø 63–150 mm při běžném pracovním tlaku 0,6 MPa. Dodávané šoupátkové uzávěry jsou osazeny pneumatickými prvky renomovaných firem podle návrhu výrobce, příp. podle objednávky nebo dohody s odběratelem.


POPIS PROVEDENÍ :

Šoupátkový uzávěr má obvykle čtvercový, u atypických provedení může mít i obdélníkový průtočný průřez, který je uzavíraný deskovým šoupátkem, ovládaným u typu SUP pneumatickým válcem příslušné velikosti. Součástí dodávka jsou i ručně nebo dálkově ovládané rozvaděče a ventily. Rám šoupátka je svařen z ocelových U - profilů. Do rámu vložená deska šoupátka je podepírána válcovou hlavou šroubů, u větších velikostí navíc podélnou podpěrou v ose. List šoupátka je těsněn na výstupu z průtočného průřezu seřiditelnou ucpávkou, průtočný průřez šoupátka je těsněn mezi listem a rámem po celém obvodu těsnící šňůrou. Těsnění i okraje listu jsou chráněny ocelovými čtyřhrany.

Provedení jednotlivých výrobků podmiňují fyzikální vlastnosti materiálů, pro které jsou určeny. Uzavírací listy jsou vyráběny z ocelí třídy 11 nebo 17. Pro suroviny a produkty s teplotami do 200°C jsou používány těsnící profily ze speciálních materiálů. Odlišně je řešena také dosedací plocha čela šoupátka pro práškové a zrnité materiály.

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Fotogalerie

Šoupátkové uzávěry pneumatické
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář