Mail Print

Pásové dopravníky

Typ. řada 32

označení – PD
provedení – ploché,korýtkové,strmé,speciální
 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Pásové dopravníky jsou určeny v plochém provedení k dopravě kusových produktů (krabic,balíků,pytlů apod.), v korýtkovém provedení k dopravě práškových a zrnitých, sypkých a nelepivých materiálů. Dopravníky jsou vždy v adresním provedení, vyráběné podle projektu nebo technických podkladů zadavatele. Technickým řešením a kompletností dodávky odpovídají příslušným vyhláškám ČBÚ a normám ČSN 26 0003, 26 0605 a 26 0606. Nabídka zahrnuje i pásové dopravníky speciálních provedení – celokapotované pro práškové materiály, automobilové a vagonové nakladače pytlovaných produktů, strmé dopravníky s žebrovanou gurtou nebo bočním vlnovcem apod.

ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada pásových dopravníků zahrnuje 6 velikosti odvozených od šířky gurty < 400 až 1.200 mm >, v celé škále dopravních rychlostí a tomu odpovídajících výkonů. Dopravníky jsou dodávány kompletně vybavené, s pohonem, násypkou, bočním vedením, krytím, stěrači, odsávacími nástavci, kontrolními a bezpečnostními prvky. U výrobce je nutné vždy technicko – obchodní projednání technického řešení a rozsahu dodávky.

POPIS PROVEDENÍ :

Pásové dopravníky sestávají ze základních nosných konstrukcí poháněcího a vratného válce a dráhy pasu, na kterých jsou umístěna ložisková tělesa obu válců a uloženy stolice horních válečků a válečky vratné větve. Konstrukce jsou vyrobeny z válených profilů (v případě lehkého provedení z ohýbaných profilů). Podle dopravovaného materiálu a požadovaného výkonu je navržen typ dopravníku, celkové technické řešení, druh gurty, pohonu a doplňujícího zařízení. K pohonu dopravníku jsou preferovány násuvné elektropřevodovky.

Provedení nosných částí, násypek, bočních vedení, krytů a dalších komponent pásových dopravníků je z plechů, válcovaných a ohýbaných profilů obvyklých hutních jakostí třídy 11. Hnací bubny jsou pogumované, těsnění mezi násypkou a gurtou je zajištěno stavitelnými, gumovými pásy v bočním vedení. Pro běžné dopravované materiály a suroviny jsou používány lištové, dvoubřitové stěrače s pružinovým přítlakem, na vratné větvi šípové stěrače. V případě potřeby se aplikují stěrače speciálních provedení a materiálů. Napínání gurty krátkých pasů provedeno šroubem a vratným bubnem, u delších pasů smyčkou nebo dle požadavků projekčního řešení.

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Fotogalerie

Pásový dopravník
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář