Mail Print

Nestandartní výroba

NESTANDARDNÍ VÝROBKY

HLAVNÍ REFERENČNÍ DODÁVKY

Typ. řada : 110 – 150 - násypky, výsypky, ocelové konstrukce, zásobníky, skluzy, přechodové kusy,…

Dodávky jsou součástí:

„DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ, KOMPONENTY MECHANICKÉ DOPRAVY, KOMPONENTY PNEUMATICKÉ DOPRAVY“

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář