Mail Print

Segmentové uzávěry

Typ. č. 48

označení – JSU
provedení – ruční, pneumatické, motorické, svařované
 

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Segmentové uzávěry jsou určeny k provoznímu a havarijnímu uzavírání toku materiálu z výpustných otvorů násypek, zásobníků a podobných zařízení. Jsou vhodné pro široký okruh sypkých a zrnitých materiálů s granulometrií v rozsahu 0 až 50mm , v technologických souborech výroby cementu, vápna, stavebního kameniva a podobných produktů. U tohoto typu uzávěru při zařazení do technologické větve nelze zabránit prášení. Otevírání a uzavírání lze provádět ručně, pneumaticky nebo motoricky.


ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typové řady segmentových uzávěrů obsahují 5 velikostí < od 250 x 250 mm do 600 x 600 mm > ( viz tabulka – projektový podklad ), kromě těchto velikostí je možné na objednávku a po technicko – obchodním projednání dodat adresní provedení.

POPIS PROVEDENÍ :

Segmentový uzávěr je opatřen vstupní a výstupní přírubou, která má obvykle čtvercový, u atypických provedení obdélníkový průtočný průřez. Uzavírání je zajištěno jednou otočnou kruhovou výsečí. Skříň je svařena z ocelových plechů a vyztužena pásovou ocelí. Ve skříni je uložena na čepech otočná kruhová výseč

Provedení - skříň je svařena z ocelových plechů tř.11 a vyztužena pásovou ocelí. Ve skříni je uložena na čepech otočná kruhová výseč. Dle druhu dopravovaného materiálu je uzavírací výseč vyrobena z materiálu tř.11 nebo z otěruvzdorné oceli. Otevírání a uzavírání segmentu může být prováděno ručně, pneumaticky nebo motoricky.

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Fotogalerie

Segmentové uzávěry1Segmentové uzávěry2
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář