Mail Print

Válcové regulátory průtoku pneu.

Typ. řada 57

označení – VRPP
provedení – pneumatický, svařovaný

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Válcový regulátor průtoku s pneumatickým pohonem (dále VRPP) slouží k regulaci a uzavření toku materiálu technologické větve. Je určen pro materiály o teplotě do 120°C. Průtočné množství se reguluje natočením vnitřního válce ovládaného pneumatickým pohonem. Zařízení je konstruované především pro mleté, práškové materiály a je prachotěsné.


ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada válcových regulátor průtoku je navržena v 8 – mi velikostech
< od 150 x 150 mm do 650 x 650 mm > ( viz tabulka – projektový podklad ). Pro nasazení do dopravní cesty je rozhodující zrnitost materiálu (0 – 5 mm, ojedinělá zrna max. do 10 mm) a požadovaný výkon, ve vztahu k průtočnému průřezu uváděnému v tabulce. Dálkové ovládání je zajištěno přes pákový systém pneumatickým pohonem. Dodávané zařízení je osazeno pohonnými prvky renomovaných firem navrženými výrobcem, příp. podle objednávky nebo dohody s odběratelem.


POPIS PROVEDENÍ :

Válcový regulátor průtoku má obdélníkovou vstupní a výstupní přírubu.. Je tvořen dělenou svařovanou skříní z oceli, mezi jednotlivé díly je vloženo filcové těsnění vnitřního regulačního válce.Tento je uchycen pomocí hřídele do vnějšího tělesa přes kluzná ložiska. Hřídel je opatřena těsněním proti nežádoucímu průniku dopravovaného materiálu. Pohon VRPP obstarává přes pákový systém pneumatický pohone, který je přišroubován na pomocné konzole ke skříni.

Provedení – těleso VRPP je svařované konstrukce a je vyrobeno z oceli tř.St.37, díly přicházející do styku s dopravovaným materiálem z materiálu tř.St.52. Vnitřní válec je zhotoven z materiálu tř.St.52 a je uchycen pomocí hřídele do samomazných pouzder na vnějších víkách. Vnitřní válec, uložení hřídele a vnější víka jsou opatřena těsněním k zamezení prašnosti.

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Fotogalerie

 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář