Mail Print

Komponenty mechanické dopravy


KOMPONENTY PRO MECHANICKOU DOPRAVU

HLAVNÍ REFERENČNÍ DODÁVKY

Typ. řada : 40 – 42 – šoupátkové uzávěry

VYBRANÉ DODÁVKY :

LASSELSBERGER, a.s. / Studénka – suché omítkové a maltové směsi
BAUMIT, spol. s r.o.. / Čakovice – suché omítkové a maltové směs
KNAUF PRAHA a.s. – suché omítkové a maltové směsi
VÁPENKA VITOŠOV a.s. – suché omítkové a maltové směsi mleté vápno
SSP HLUČÍN s.r.o. – suché omítkové a maltové směsi
LOVOCHEMIE a.s. – práškové materiály
RKZ a.s. / Keramička Rakovník – keramická surovina „Makovec“
ALSTOM Power, s.r.o. Brno – popílek
KOFING a.s. – přísady do pece
UNIPID TRADE spol. s r.o. – vápenec
MONTÁŽE s.r.o. Trenčín – příměsy z anod
ENVEN a.s. – odprašky z filtrových odlučovačů
ENVIRMINE spol. s r.o. – elektrárenský popílek
CEMDESIGN spol. s r.o. Trenčín, – cement
ZVVZ-ENVEN Milevsko a.s. – odprašky z filtrových odlučovačů
Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH – suché omítkové a maltové směs, práškové materiály

HLAVNÍ REFERENČNÍ DODÁVKY

Typ. řada : 43, 46 – turniketové podavače

VYBRANÉ DODÁVKY :

LASSELSBERGER, a.s. / Studénka – suché omítkové a maltové směsi
BAUMIT, spol. s r.o.. / Čakovice – suché omítkové a maltové směs
KNAUF PRAHA a.s. – suché omítkové a maltové směsi
VÁPENKA VITOŠOV a.s. – suché omítkové a maltové směsi mleté vápno
SSP HLUČÍN s.r.o. – suché omítkové a maltové směsi
ALSTOM Power, s.r.o. Brno – popílek
ENVEN a.s. – odprašky z filtrových odlučovačů
CEMENT HRANICE a.s. – cement suché omítkové a maltové směsi
ENVIRMINE spol. s r.o. – elektrárenský popílek
ČMC a.s. / vápenka Mokrá – vápenný hydrát
VÍTKOVICE a.s. – elektrárenský popílek
INTOCAST KOŠICE a.s. – magnezitové odprašky
LOVOCHEMIE a.s. – práškové materiály
RKZ a.s. / Keramička Rakovník – keramická surovina „Makovec“
SILOsystém s.r.o. ¬– omítkové směsi
ČMC a.s. / cementárna Králův Dvůr – cement
PSP ENGINEERING a.s. – vápenný hydrát
ČEZ a.s. / elektrárna Dětmarovice – elektrárenský popílek
ŠKO-ENERGO spol. s.r.o – popílek
LHODOL s.r.o. , Dolkam Šuja / SK – vápno
Schenckprocess Slovakia spol. s r.o. – popílek
CEMDESIGN spol. s r.o. Trenčín, – cement
ZVVZ-ENVEN Milevsko a.s. – odprašky z filtrových odlučovačů
Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH – suché omítkové a maltové směs, práškové materiály
EXEMPLA, s. r.o. – vápno

HLAVNÍ REFERENČNÍ DODÁVKY

Typ. řada : 44, 45 – kalhotové klapky

VYBRANÉ DODÁVKY :

ALSTOM Power, s.r.o. Brno – popílek
KOFING a.s. – přísady do pece
UNIPID TRADE spol. s r.o. – vápenec
ZMOP spol. s r.o. – vápenec
PITTSBURGH Corning CR s.r.o. – drcené sklo
POVÁŽSKÁ CEM. LADCE s.r.o. / SR – cement, struska, slinek
MONTÁŽE s.r.o. Trenčín – příměsy z anod
ENVEN a.s. – odprašky z filtrových odlučovačů

HLAVNÍ REFERENČNÍ DODÁVKY

Typ. řada : 46 – 49 tyčové a segmentové uzávěry

VYBRANÉ DODÁVKY :

ALSTOM Power, s.r.o. Brno – popílek
MONTÁŽE s.r.o. Trenčín – příměsy z anod
POVÁŽSKÁ CEM. LADCE s.r.o. / SR – cement, struska, slinek
D5 a.s. Třinec – přísady do pece
DOLVAP s.r.o Varín – vápenec
KOFING a.s. – přísady do pece
UNIPID TRADE spol. s r.o. – vápenec

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář