Mail Print

Elevátory

Typ. řada 31

označení – KEP
provedení – pásové

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ :

Korečkový elevátor je určen k vertikální dopravě sypkých práškových a zrnitých materiálů v granulometrickém rozsahu 0 - 60 mm. Vlhkost práškových materiálů nesmí přesáhnout 1% H2O. Všeobecně platí podmínka u materiálů s vyšším obsahem vody, že kritériem pro vhodnost použití KEP pro dopravu takovéhoto materiálu je jeho lepivost či sklon k ulpívání v korečku. Není přípustné dopravovat tříděné materiály, u kterých velikost nejmenších zrn je 25 mm. Granulometrický rozsah dopravovaného materiálu musí odpovídat obvyklé granulometrické struktuře mlecích či drtících zařízení. Připouští se ojedinělý výskyt zrn do 80 mm. Přípustná teplota dopravovaného materiálu je závislá na použité dopravní gurtě. Při standardním provedení je to v rozsahu –10 až +70°C. Při použití speciálního dopravního pásu lze dopravovat materiály teplé až 150°C. Podmínkou pro správný chod KEP je nutnost zabezpečit plynulé dávkování dopravovaného materiálu. Materiál nesmí být přiváděn pod tlakem.

ROZMĚRY A PARAMETRY ZAŘÍZENÍ :

Typová řada korečkových elevátorů pásových zahrnuje 8 základních velikostí jedno a dvoušachtových, odvozených od šířky korečku < 220 až 900 mm >, v celé škále tvarů korečků a otáček bubnů a tomu odpovídajících výkonů. Dopravní výšku lze volit v rozmezí 5 – 50 m. Elevátory jsou dodávány kompletně vybavené, s pohonem, držákem hlídače rotačního pohybu a se spojovacím materiálem. U výrobce je možno po technicko – obchodním projednání objednat úpravy nebo adresní provedení.

POPIS PROVEDENÍ :

Korečkový elevátor pásový náleží do řady tzv. elevátorů rychloběžných, u kterých dochází k vyprazdňování materiálu přes vnější hranu korečku. Celková konstrukce KEP je řešena jako stavebnice, pomocí které lze zajistit libovolnou dopravní výšku v rozmezí 5 – 50 m. Samonosná šachta je sestavena s dílčích šachet. Součástí sestavy je i šachta s montážními otvory, která slouží k montáži dopravního pásu ( k jeho spojení ) a k montáži korečků. Spodní část šachty je tvořena napínací stanicí. V napínací stanici je instalován vratný buben, který je uložen ve valivých ložiskách ve speciálním vedení, které zajišťuje vertikální pohyb napínacího bubnu v rozsahu 300 – 400 mm a zároveň zajišťuje utěsnění stanice. Napínání je zabezpečeno pomocí tyčí a závaží nebo pružinami.

Horní část šachty tvoří hnací stanice. Součástí hnací stanice je hnací buben s ložisky a pohon. Pohon elevátoru je tvořen násuvnou převodovou skříní s elmotorem. Zpětná brzda, která slouží k zabránění zpětného chodu pásma při zastavení elevátoru je součástí převodovky. Pohony nad 22 kW jsou vybaveny pomocnými pohony.

Provedení – korečkový elevátor je vyroben z oceli třídy 11. Při požadavku na zvýšenou odolnost proti opotřebení je prováděna speciální úprava korečků, které jsou v místech největšího abrazivního namáhání opatřeny návarem tvrdokovu. Skluzy násypu a výsypu jsou z HARDOXU. Dopravní pás je zahraniční subdodávka ( DUNLOP, SEMPERIT, SAVA ).

Adresní provedení a speciální požadavky je nutno konzultovat s výrobcem !!!

Fotogalerie

Elevator   
 

Soubory ke stažení

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

 

Kontaktní formulář