Mail Print

Hoppers, dumping hoppers

Serie 110

Identification – atypical
Type of construction – nostandards

CHARACTERISTICS AND APPLICATION:

Hoppers and dumping hoppers are made according to special requirement of customer for transport way of dry bulk materials in building material industry.

DIMENSIONS AND PARAMETERS:

Hoppers and dumping hoppers are nonstandard device and its dimension and shape is determined by requirement of designer

DESCRIPTION OF CONSTRUCTION:

Hoppers and dumping hoppers are made from a normal steel St-37 (class 11 acc. CZ-Standard ČSN), alternatively from a stainless steel. Side walls can be coated with an wear-resistant material (e.g. HARDOX), further can be equipped with an inspection opening for check of material flow.

A special type of construction and special requirements must be consulted with supplier !!!
 

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

CONTACT FORM