Mail Print

Components for pneumatic transport

50 Components for pneumatic transportation

maschines and equipment intended for dustfree rectification, distribution or closing of bulk or aerated materials in transport ways
 

COMPONENTS FOR PNEUMATIC TRANSPORTATION

THE MAIN REFERENCE DELIVERIES

Serie : 50 – 59 closing and control rolls, closing devices, air slides

SELECTED DELIVERIES :

ALSTOM Power, s.r.o. Brno – fly-ash
KOFING a.s. – furnace additives
Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH – dry mortar and plaster mixtures, powdery materials
RAKO a.s. – limestone
OMYA a.s. – limestone
BOCHEMIE s.r.o. – chloramine
CEMDESIGN spol. s r.o. Trenčín, – cement
CEMMAC / cement. Horné Srnie / SR – cement
D.D. Fabrika CEMENTA LUKAVAC (a.s.) – cement
VÁPENKA ČERTOVY SCHODY a.s. – lime
POVÁŽSKÁ CEM. LADCE s.r.o. / SR – cement , clinker, slag
HOLCIM a.s. / cementárna Prachovice – cement
ABENDIA,s.r.o. – multipowder

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

CONTACT FORM