Mail Print

Nicht standardisierte Produktion

10 Nicht standardisierte Herstellung

Stahlbauteile, Behälter, Schurren, Übergabestellen, event. weitere Einrichtungen, die als Bestandteil der von uns gefertigten Maschinen und Einrichtungen oder nach Forderung des Kunden geliefert werden.

NICHT STANDARDISIERTE PRODUKTE

HAUPTSÄCHLICHE REFERENZLIEFERUNGEN

Typenreihe : 110 – 150 – Einlauf-/Auslaufstutzen, Stahlbau, Behälter, Schurren,
Übergangsstücke

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

KONTAKTFORMULAR