Mail Print

Anlagenteile für Schüttgutbeladung

60 Maschinen und Einrichtungen für Beladung

Maschinen und Einrichtungen, die zur staubfreien kontinuierlichen Zuführung von den zu expedierenden aufgelockerten Schüttgutmaterialien in LKW-Silos, Waggons, event. in eine andere Beladungseinrichtung oder für Beladung in einen anderen Abladenraum bestimmt sind.

MASCHINEN UND EINRICHTUNGEN FÜR BELADUNG

HAUPTSÄCHLICHE REFERENZLIEFERUNGEN

Typenreihe : 60 – 69 – Beladeköpfe, Verlademobil, Zerkleinerer

AUSGEWÄHLTE LIEFERUNGEN :

ALSTOM Power, s.r.o. Brno – Flugasche
ČEZ a.s. / elektrárna Dětmarovice – Kraftwerksasche
HOLCIM a.s. / cementárna Prachovice – Zement
CEMDESIGN spol. s r.o. Trenčín, – Zement
DOLVAP s.r.o. , Varín / SK – Kalkstein
LHODOL s.r.o. , Dolkam Šuja / SK – Kalk
D.D. Fabrika CEMENTA LUKAVAC (a.s.) – Zement
TMT spol. s r.o. Chrudim – Zement
CEMMAC / cement. Horné Srnie / SR – Zement
KOTOUČ Štramberk – Kalk
VÁPENKA ČERTOVY SCHODY a.s. – Kalk
Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH – Trockenmörtelmischungen,
pulverförmige Werkstoffe

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

KONTAKTFORMULAR