Mail Print

КОМП. ПНЕВМАТ. СИСТЕМЫ ТРАНСП.

50 Компоненты для пневматического транспорта

машины и оборудование предназначенны для беспыльной регулировки, распределения или закрытия тока сыпучих или осветленных материалов в транспортных путях.

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


ОСНОВНЫЕ ОПОРНЫЕ ПОСТАВКИ

Тип. ряд : 50 - 59 цилиндры, клапаны, затворы, пневматические желобы

ВЫБРАННЫЕ ПОСТАВКИ :

ALSTOM Power, s.r.o. Brno – зола-унос
KOFING a.s. – добавки в печь
Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH – сухие штукатурные и растворные смеси, порошковые материалы
RAKO a.s. – известняк
OMYA a.s. – известняк
BOCHEMIE s.r.o. – хлорамин
CEMDESIGN spol. s r.o. Trenčín, – цемент
CEMMAC / cement. Horné Srnie / SR – цемент
D.D. Fabrika CEMENTA LUKAVAC (a.s.) – цемент
VÁPENKA ČERTOVY SCHODY a.s. – известь
POVÁŽSKÁ CEM. LADCE s.r.o. / SR – цемент, шлак, клинкер
HOLCIM a.s. / cementárna Prachovice – цемент
ABENDIA,s.r.o. – порох

Co děláme?

Dodávky dopravního zařízení a kompletů

jako jsou např. pásové dopravníky, korečkové elevátory, šnekové dopravníky, skříňové a pásové podavače, turniketové podavače, šoupátkové uzávěry, uzavírací klapky, míchače a elementy pro pneudopravu.

Řešení technologických procesů úpravy nerostných surovin

a výroby stavebního kameniva s následným zpracováním realizační dokumentace a ucelenými dodávkami výrobních uzlů a provozních souborů.

Dále můžeme vyrábět a dodávat

Ocelové konstrukce (pouze části, které kompletují námi dodávané stroje, tzn. vstupní a výstupní části, obslužné plošiny), sila, zásobníky, skluzy atd.

Контактный бланк